САБАКТЫН ПЛАНДАРЫ

бала тагдыры кайдыгерликти кечирбейт.
календарный план 8.docx

2-жарым жылдык үчүн календардык план.

календарный план 8.docx

2016-2017-окуу жылы үчүн календардык план.

астрономия тест.docx
акредитация.docx
тесты физика.docx
тест на тему электричество 8-класс.docx
астрономия тест.docx
администативный тест 8бкласс.docx
9-класс адм.тест.docx
Физика боюнча билеттер.docx