САБАКТЫН ПЛАНДАРЫ

"Медиасабак"коомдук фонду тарабынан өтүлгөн "ММС компоненттери камтылган видеосабактын иштелмеси"конкурсуна даярдалган сабак .

Бул жерди басыңыз!!!https://docs.google.com/presentation/d/1uuaGeB2EIHN1G5ltg51tuyr_hKWsjQMq/edit?usp=sharing&ouid=105003566728585740276&rtpof=true&sd=true

https://sites.google.com/a/emektep.info/mugalim-temiralieva-colpondun-sajty/%D1%81%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B%D0%BD-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8B

Катуу нерселердин басымы 7-класс.pptx
Архимед күчү жана аба шарлары.docx
Заманбап окуучунун модели (Тарбиялык саат).docx

"Мугалим"илимий педагогикалык журналы өткөргөн "Мыкты класс жетекчи-2022"конкурсуна даярдалган тарбиялык саат

Бул жерди басыңыз!!! https://docs.google.com/document/d/1YxvtQsHGJ5_WQ22FcWCtsHgl-WnDzimh/edit?usp=sharing&ouid=105003566728585740276&rtpof=true&sd=true

https://sites.google.com/a/emektep.info/mugalim-temiralieva-colpondun-sajty/%D1%81%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B%D0%BD-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8B

астрономия PISA.docx
бала тагдыры кайдыгерликти кечирбейт.
календарный план 8.docx

2-жарым жылдык үчүн календардык план.

календарный план 8.docx

2016-2017-окуу жылы үчүн календардык план.

астрономия тест.docx
акредитация.docx
тесты физика.docx
тест на тему электричество 8-класс.docx
астрономия тест.docx
администативный тест 8бкласс.docx
9-класс адм.тест.docx
Физика боюнча билеттер.docx