ОКУУ МАТЕРИАЛДАРЫ

Тест 9.docx
Табият таануу тест.docx

Тесттер

тест-7.docx
7-8-9кл.docx